Wydarzenia Wydarzenia

Wspólne ćwiczenia Straży Pożarnych i Leśników

21-22.04.2015 r.

W dniach 21-22.04.2015 r. odbywały się wspólne ćwiczenia jednostek Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych i Leśników połączone z czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi, które obejmowały przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności oznakowanie dróg przeciwpożarowych oraz źródeł czerpania wody wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych. Brały w niej udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Prudnika wraz z podległymi jednostkami ochotniczych straży pożarnych z Chrzelic i Łącznika. Podczas ćwiczeń wozy bojowe dokonywały zassania wody ze zbiorników przeciwpożarowych zlokalizowanych na terenach leśnych. Z ramienia Nadleśnictwa w ćwiczeniach brał udział Inżynier Nadzoru Zygmunt Łubiński oraz Specjalista Służby Leśnej Tomasz Bitnerowski.

Zapraszamy do zapoznania się z fotoreportażem z ćwiczeń.