Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Pomnikami przyrody w Nadleśnictwie Prószków są sędziwe drzewa w liczbie 9 szt. w tym:

  • 5 szt.  to Dąb Szypułkowy
  • 3 szt. to Modrzew Europejski
  • 1 szt. to Buk pospolity