Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Prószków


Lasy Nadleśnictwa Prószków położone są na Nizinie Śląskiej, w centralnej części województwa opolskiego, i zajmują obszar 180 km2 w zasięgu czterech powiatów : Opole, Krapkowice, Prudnik i Nysa. Północna część lasów Nadleśnictwa położona jest w gminie Prószków i Komprachcice, i oddalona o 13 km od Opola. Wschodnia cześć Nadleśnictwa, opierająca się o rzekę Odrę, leży w terytorialnym zasięgu gmin Krapkowice i Walce. Południowa i zachodnia część Nadleśnictwa leży na terytorium gmin Strzeleczki, Głogówek, Biała, Korfantów i Tułowice.
W Nadleśnictwie Prószków wyróżnia się gleby bielicowe, czarne ziemie zdegradowane, gleby bielicowe oglejone, gleby brunatne, wyługowane mady, gleby bagienne i murszowe. Występują również torfowiska, które stanowią jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych ekosystemów ze względu na ich duże znaczenie dla retencji i oczyszczania wód.
Największy udział siedlisk w powierzchni leśnej Nadleśnictwa Prószków stanowią siedliska mieszane świeże tj. LMśw (63,8%), oraz BMśw (26,8%).
Lasy Nadleśnictwa Prószków obejmują swym zasięgiem część Borów Niemodlińskich, jednego z największych zwartych kompleksów leśnych na Opolszczyźnie, położonego w V Śląskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, dzielnicy Równiny Niemodlińsko – Grodkowskiej.
Tutejsze lasy to w większości drzewostany iglaste składające się głównie z  sosny, świerka i modrzewia. Ten ostatni wytworzył odrębny ekotyp, dający bardzo cenne drewno. Żyźniejsze tereny pokrywają drzewostany liściaste, gdzie głównym gatunkiem jest dąb i buk, a w domieszce występuje również klon, jawor, jesion, lipa, wiąz, grab, robinia.
Wędrując przez lasy prószkowskie warto zwrócić uwagę na liczne chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Spośród roślin będą to: śnieżyczka przebiśnieg, marzanka wonna, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, widłak goździsty, pełnik europejski, grążel żółty, kotewka orzech wodny, bagno zwyczajne i inne. Wśród chronionej fauny wyróżniają się owady: modraszek telejus i biegacz wręgaty, wśród płazów ropuchy – paskówka i zielona, wśród gadów jaszczurki – zwinka, żyworodna i padalec, a także węże – zaskroniec i żmija zygzakowata. Wśród kilkudziesięciu gatunków chronionych ptaków na uwagę zasługują muchołówki – mała i białoszyja, sowa uszata, dudek, kruk i zimorodek, a także zakładające gniazda w pobliżu śródleśnych łąk żurawie i bociany czarne. Spośród ssaków wyróżniają się jeże – wschodni i zachodni, ryjówki – aksamitna i malutka, łasice – łaska i gronostaj oraz kilka gatunków nietoperzy. Na dopływach Odry w leśnictwie Rogów możemy obserwować żeremia i drzewa ścięte przez bobry, które powróciły na swoje pierwotne tereny po kilku wiekach nieobecności.