Wydawca treści Wydawca treści

Bank Danych o Lasach

Informacje dotyczące tempa wzrostu, składy gatunkowe i struktura wiekowa zasobów leśnych publikowane są na stronie internetowej Banku Danych o Lasach, oraz na stronie BIP w zakładce "Plan Urządzenia Lasu".