ochrona lasu

Posadzenie nowego pokolenia lasu i prowadzenie zabiegów hodowlanych to jeszcze nie wszystko. Na lasy w każdej klasie wieku mają wpływ szkodliwe czynniki zewnętrzne. Oprócz szkodliwych czynników naturalnych wywodzących się ze świata przyrody ożywionej, dochodzą jeszcze wzmożone działania przyrody nieożywionej. Przed niektórymi z tych niekorzystnych czynników lasy bronią się same, niejako w sposób naturalny. Natomiast przed wieloma zagrożeniami ze świata przyrody ożywionej nie są w stanie się obronić i wymagają troskliwej opieki leśników. Podstawą działań w ochronie lasu jest profilaktyka. Ma ona na celu zapobieganiu procesom chorobotwórczym oraz zwiększenie odporności drzew na szkodniki i czynniki chorobotwórcze.
Lasy Nadleśnictwa Prószków są zagrażane przez szkodniki owadzie. Z uwagi na przewagę monokultur sosnowych prowadzony jest w nich stały monitoring poprzez:
• Obserwacje upraw drzew iglastych przed ryjkowcami,
• Wykładanie pułapek feromonowych,
• Wykładnie drzew pułapkowych,
• Obserwację lotów brudnicy mniszki na transektach,
• Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny,
Ważnymi sprzymierzeńcami w naszej walce z nadmiernym rozmnażaniem się szkodliwych owadów są ptaki. W celu poprawy ich bytowania wywieszamy w lasach budki lęgowe oraz schrony dla nietoperzy, a w okresach zimowych dokarmiamy je.
Ważnym zadaniem leśników jest również ograniczanie szkód spowodowanych przez zwierzynę  (Jeleń, Sarna, Dzik). Zgryzanie sadzonek, ich wydeptywanie, spałowanie i czemchanie,  jeśli nie prowadzą do uśmiercenia młodych drzewek, to sprawiają, że z drzewek okaleczonych wyrastają lasy o obniżonej wartości technicznej drewna. Stąd  prowadzimy wiele działań w celu ochrony (szczególnie młodych) drzewostanów przed presją zwierzyny. Najcenniejsze gatunki drzew wysadzane na uprawy leśne wymagają ogrodzeń siatkowych. Rocznie w Nadleśnictwie Prószków grodzi się około 40 – 50 ha upraw.  Ponadto stosujemy zabezpieczanie mechaniczne w postaci palikowania modrzewia. W okresach zimowych w związku z ograniczonym dostępem do bazy pokarmowej celem  zmniejszenie szkód w uprawach i młodnikach wykładamy drzewa ogryzowe na pow. blisko 650 ha.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym

Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby