Program „Zanocuj w lesie”

Nadleśnictwo Prószków wyznaczyło specjalny obszar leśny o powierzchni ponad 1500 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i surwiwalu mogą uprawiać swoje hobby, ale również każdy kto zechce przenocować w lesie bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru (do pobrania).
 2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać:
  1. miejsce przeznaczone do palenia ogniska – oddział 197a (do pobrania).
 3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem. - mapa
 4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu (http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce).
 5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie tych obowiązuje zakaz wstępu. Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.
 6. Z czasowymi wyłączeniami / zmianami przebiegu szlaków.
 7. Z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz właściwemu ze względu na miejsce wykonywania polowania nadleśnictwu (art. 42ab ust.1 ustawy Prawo Łowieckie). Na obszar na którym odbywa się polowanie zbiorowe, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych (do pobrania).
 8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (do pobrania) oraz przesłanie go na adres (proszkow@katowice.lasy.gov.pl) nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Tomasz Bitnerowski; tel. 696-442-129; tomasz.bitnerowski@katowice.lasy.gov.pl.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl (android) lub Phone (IOS), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Nadleśnictwo Prószków przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Podziel sie z nami wrażeniami z programu "Zanocuj w lesie" - wypełnij ankietę