Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring stanu lasu

Tutaj uzyskasz więcej informacji dotyczącej monitoringu stanu lasu w 2015 r.

Tutaj uzyskasz więcej informacji dotyczącej monitoringu stanu lasu w 2016 r.

Tutaj uzyskasz więcej informacji dotyczącej monitoringu stanu lasu w 2017 r.

Tutaj uzyskasz więcej informacji dotyczącej monitoringu stanu lasu w 2018 r.

Tutaj uzyskasz więcej infomracji dotyczącej monitoringu stanu lasu w 2019 r.

Przejdź do strony RDLP Katowice, gdzie znajduje się informacja o certyfikacie. Kliknij tutaj


LASY HCVF

  •  Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej oraz w ramach ochrony różnorodności biologicznej Nadleśnictwo Prószków  wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

 

Więcej informacji na temat Lasów HCVF można uzyskać na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach >>