Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń najciekawszych a zarazem najbardziej zagrożonych przedstawicieli flory i fauny w skali całego kraju. Obejmuje przeszło kilkaset gatunków roślin i zwierząt. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.
Lasy Państwowe podejmują własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca. Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków).
Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.
W lasach Nadleśnictwa Prószków można podziwiać szereg ciekawych i chronionych roślin. Największe zgrupowania roślin prawnie chronionych spotkamy w południowej części nadleśnictwa, gdzie dominują bogate siedliska lasowe i łęgowe. Bogactwo mszaków, porostów i widłaków znajdziemy w części wschodniej nadleśnictwa, gdzie dominują siedliska borowe. Na terenie Nadleśnictwa Prószków zaobserwować możemy m.in. takie rośliny jak:

- Wawrzynek wilczełyko – Daphne mezerum
- Śnieżyczka przebiśnieg – Galanthus nivalis
- Czosnek niedźwiedzi – Allium ursinum
- Pierwiosnka wyniosła – Primula elatior
- Buławnik wielkokwiatowy – Cephalanthera alba
- Bagno zwyczajne – Ledum palustre
- Kruszczyk szerokolistny – Epipactis helleborine
- Pomocnik baldaszkowaty – Chimaphila umbellata
Chronione zwierzęta nie występują zbyt licznie na terenie nadleśnictwa, lecz przy odrobinie szczęścia możemy zaobserwować:
owady:
Modraszek telejus – Maculinea teleius
Modraszek naustitous – Maculinea naustithous
Biegacz skórzasty -  Carabus coriaceus
Biegacz wręgaty – Carabus cancella
płazy:
Ropucha paskówka – Bufo calamita
Ropucha zielona – Bufo viridis
Żaba śmieszka – Rana ridibunda
gady:
Padalec zwyczajny – Anguis fragilis
Jaszczurka zwinka – Lacerta agilis
Jaszczurka żyworodna – Lacerta vivipara
Żmija zygzakowata – Vipera berus
ptaki:
Muchołówka białoszyja – Ficedula albicollis
Muchołówka żałobna – Ficedula  hypoleuca
Krętogłów – Jynx torguilla
Dzięcioł czarny – Dryocopus martius
Dzięcioł zielony – Picus viridis
Dzięcioł średni – Dendrocopus medius
Drozd śpiewak – Turdus philomelos
Paszkot – Turolus viscivorus
Kowalik – Sitta europaea
Pełzacz leśny – Certhia familiaris
Strzyżyk – Traglodytes traglodytes
Pierwiosnek – Phylloscopus callybita
Słowik szary – Luscinia luscinia
Sikora modra – Cyanistes caeruleus
Żuraw – Grus grus
ssaki:
Wiewiórka – Scirus vulgaris
Bóbr europejski – Castor fiber
Ryjówkowate (Soricidae)
Nietoperze (Chiroptera)