Kontakt Kontakt

Siedziba Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków
+48 77 464 80 22; +48 77 464 80 36; +48 77 464 96 58
+48 77 464 93 39

ul. Opolska 11, 46-060 Prószków

Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków
mgr inż. Marek Bocianowski
+48 77 464 80 22
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Wiktor Koncewicz
+48 77 464 80 22
Głowna Księgowa
mgr Patrycja Hendrysiak
+48 77 464 80 22
Sekretarz
mgr inż Leszek Szawala
+48 77 464 80 22
Inżynier Nadzoru
mgr inż Zygmunt Łubiński
+48 77 464 80 22
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Marcin Buchliński
+48 77 464 80 22

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Łukasz Jurecki
Starszy Specjalista Służby Leśnej - Marketing, Pozyskanie drewna
Tel.: +48 77 464 80 22
mgr inż. Michał Rogowski
Specjalista Służby Leśnej - Hodowla lasu, Nasiennictwo, Lasy Niepaństwowe, Gospodarka Rolna
Tel.: +48 77 464 80 22
mgr inż Tomasz Bitnerowski
Starszy Specjalista Służby Leśnej - Ochrona lasu, Ochrona p.poż, Edukacja leśna, LMN
Tel.: +48 77 464 80 22
mgr inż Piotr Goździewicz
Starszy Specjalista Służby Leśnej - stan posiadania, urządzanie lasu, administrowanie SILP, łowiectwo
Tel.: +48 77 464 80 22

Kadry

Izabela Mięczakowska
Referent ds. pracowniczych
Tel.: +48 77 464 80 22

Dział Księgowości

mgr Ewelina Okos
Księgowa
Tel.: +48 77 464 80 22
mgr Jolanta Burosz
Księgowa
Tel.: +48 77 464 80 22
mgr Ilona Data - Michniak
Księgowa
Tel.: +48 77 464 80 22
Małgorzata Jasny-Sawicka
Księgowa
Tel.: +48 77 464 80 22

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Łukasz Waluś
Referent ds. budowlanych
Tel.: +48 77 464 80 22
Joanna Jasionowska
Referent ds. kancelaryjnych
Tel.: +48 77 464 80 22
Karolina Wójciga
Referent ds. obsługi sekretariatu
Tel.: +48 77 464 80 22
Wiesław Badylak
Pracownik pomocniczy
Tel.: +48 77 464 80 22

Straż Leśna

Edward Sawicki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 77 464 80 22
mgr Radosław Skirzewski
Strażnik leśny
Tel.: +48 77 464 80 22