Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

(fot. T. Kulak)

 

Obok licznych gatunków zwierząt rzadkich i chronionych lasy i pola w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa zasiedla duża populacja zwierzyny, głównie saren, dzików i jeleni. Łowiectwo jest nieodłącznym elementem ochrony środowiska i obejmuje racjonalną gospodarkę zasobami zwierzyny, która stanowi element gospodarki leśnej i rolnej.
Lasy Nadleśnictwa podzielone są na obwody łowieckie, wydzierżawiane myśliwym zrzeszonym w kołach Polskiego Związku Łowieckiego. Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Prószków prowadzona jest na terenie 9 obwodów łowieckich, wydzierżawionych kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego. Poza obwodami wydzierżawionymi na terenie naszego Nadleśnictwa funkcjonują 2 obwody stanowiące ośrodek hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego.
Koła łowieckie prowadzą gospodarkę w oparciu o roczne i wieloletnie plany łowieckie, ponosząc pełną odpowiedzialność za jej stan.
Myśliwi dbają o zwierzęta leśne, chronią je i dokarmiają w czasie ciężkiej zimy, nie dopuszczając równocześnie do nadmiernego wzrostu populacji. Duża ilość zwierząt łownych jest zagrożeniem zarówno dla okolicznych upraw rolnych, jak i nowego pokolenia lasu. Leśnicy Nadleśnictwa Prószków nie tylko profesjonalnie zajmują się gospodarką łowiecką, ale również uprawiają myślistwo.
Myślistwo tradycyjnie wiąże się z zawodem leśnika, ma długą i barwną tradycję i własny język. Do tych tradycji należy gra na rogach, nie tylko w trakcie polowania, ale również na tradycyjnych mszach hubertowskich. Kultywuje ją utworzony przy Nadleśnictwie Zespół Trębaczy Łowieckich „Leśny Róg", zdobywca wielu prestiżowych nagród na ogólnopolskich konkursach trębaczy.

Zespół Trębaczy Leśnych „Leśny Róg" został utworzony w 1999 r. przy Nadleśnictwie Prószków przez Nadleśniczego, który jest czynnym członkiem a zarazem i kierownikiem. Skład zespołu jest 8 osobowy – tworzyli go wówczas czynni pracownicy Służby Leśnej: nadleśniczy, 5 leśniczych i 2 podleśniczych. Zespół jest znany w kraju i za granicą. Występował w Niemczech, Czechach, Austrii, Ukrainie, Włoszech, Watykanie i San Marino. Jest uczestnikiem uroczystych gali i laureatem wielu konkursów. Tworzył oprawę i prezentował muzykę do mszy świętych w Katedrze Królewskiej na Wawelu, w Klasztorach na Jasnej Górze i Górze Św. Anny. W kwietniu 2004 roku był przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego w Watykanie, dla którego grał na rogach łowieckich w Sali Klementyńskiej. Również tworzył klimaty muzyczne do mszy polowej w intencji poległych bohaterów na polskim cmentarzu Monte Cassino. W czerwcu 2004 roku w ramach obchodów 80-lecia Lasów Państwowych w Filharmonii w Warszawie przywitał Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. W uznaniu zasług dla dobra łowiectwa „Leśny Róg" został uhonorowany przez Polski Związek Łowiecki medalami:
- Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny 2003 rok,
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej 2005 rok,
- Medalem Świętego Huberta 2013 rok.
W 2006 roku zespół został laureatem prestiżowej dorocznej nagrody Lasów Państwowych  im. Adama Loreta przyznawanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Skład zespołu od momentu utworzenia do 2012 roku był następujący:
1. mgr inż. Lech Olczyk - Nadleśniczy
2. Waldemar Wencel - Leśniczy
3. mgr Marek Kuzak - Leśniczy
4. Wiesław Kalinowski - Podleśniczy
5. Władysław Stachoń - Podleśniczy
6. Sławomir Kwiatkowski - Leśniczy
7. Jarosław Knap - Leśniczy
8. Tadeusz Kwartnik - Leśniczy
Od 2012 roku zespół tworzą:
1. mgr inż. Lech Olczyk - Nadleśniczy
2. Waldemar Wencel - Leśniczy
3. mgr Marek Kuzak - Leśniczy
4. Wiesław Kalinowski - Podleśniczy
5. Sławomir Kwiatkowski - Podleśniczy
6. Jarosław Knap - Leśniczy
7. mgr inż. Wiktor Koncewicz - Inżynier Nadzoru
8. Marcin Wencel - Instruktor Techniczny