Wydawca treści Wydawca treści

Nasiennictwo

Nadleśnictwo Prószków posiada własną bazę nasienną.
WDN - Wyłączone Drzewostany Nasienne to drzewostany charakteryzujące się wysoką jakością, zdrowotnością i rodzimym pochodzeniem. Są chronione i zagospodarowane w celu intensywnej produkcji nasion o jak najlepszej jakości. Stanowią jednocześnie podstawę wyboru drzew doborowych. W Nadleśnictwie Prószków Wyłączone Drzewostany Nasienne zajmują powierzchnię 19,63 ha, w tym:
-   Sosna zwyczajna  - 10,00 ha,
-    Sosna wejmutka - 2,94 ha,
-    Modrzew europejski - 5,57 ha,
-    Daglezja zielona - 1,12 ha.

Wyłączony Drzewostan Nasienny – Sosna wejmutka (Pinus strobusL.)

Leśnictwo Smolarnia  oddział 470 k. (fot. L. Szawala)

 

 

Wyłączony Drzewostan Nasienny-Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii)                     Leśnictwo Przysiecz oddział 119 h. (fot. Z. Więcek)

 

Szyszki zebrane z Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych dają początek ściśle ewidencjonowanym uprawom pochodnym, które stanowią 228,18 ha, w tym:
 

  • Sosna zwyczajna - 125,72 ha
  • Sosna wejmutka – 86,86 ha,
  • Świerk pospolity – 9,72 ha,
  • Modrzew europejski – 5,88 ha.Drzewa doborowe  wykorzystywane są do zakładania plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych, których celem jest dostarczanie nasion o najlepszych właściwościach. Dlatego drzewa doborowe muszą spełniać określone wymagania takie jak: prosta, gładka i dobrze oczyszczona strzała, wyraźnie widoczna do samego wierzchołka, cienka kora, możliwie wąska i zdrowa korona oraz cienkie i krótkie gałęzie. Drzewa te powinny również wyróżniać się grubością i wysokością w stosunku do otaczających je drzew tego samego gatunku i wieku, rosnących w tych samych warunkach.
W Nadleśnictwie Prószków znajduje się 95 Drzew Doborowych:
- Sosna zwyczajna – 38 sztuk,
- Daglezja zielona – 9 sztuk,
- Modrzew europejski – 15 sztuk,
- Sosna wejmutka – 21 sztuk,
- Dąb szypułkowy – 12 sztuk.

 

Drzewo mateczne (fot. Ł. Adamczyk)

 

GDN – Gospodarcze Drzewostany Nasienne to drzewostany, które korzystnie wyróżniają się swoją jakością hodowlaną. Są użytkowane rębnie w latach dobrego urodzaju nasion danego gatunku. Nadleśnictwo posiada 385,70 ha Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych, w tym 336,78ha drzewostanów sosnowych, 46,41 ha drzewostanów dębowych i 2,51ha drzewostanów modrzewiowych.

Drzewostany zachowawcze to jedna z form zachowania rodzimej puli genowej drzew. Wybiera się drzewostany starsze niż 150 lat, co do których jest pewne, że pochodzą z osobników, które pierwotnie występowały na tym terenie a nie z nasion lub sadzonek sprowadzanych z innych części kraju czy kontynentu. Nasiona i zrzezy z tych drzew stanowią bazę do odtwarzania drzewostanów rodzimych, doskonale przystosowanych do panujących na danym terenie warunków przyrodniczo – klimatycznych. Na terenie Nadleśnictwa Prószków znajduje się 76,10 ha drzewostanów zachowawczych, w tym 10,05 ha modrzewiowych, 17,31 ha dębowych i 48,74 ha sosnowych.