Wydawca treści Wydawca treści

LASY HCVF

  •  Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej oraz w ramach ochrony różnorodności biologicznej Nadleśnictwo Prószków  wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

 

Więcej informacji na temat Lasów HCVF można uzyskać na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach >>