Wydawca treści Wydawca treści

zakaz wstępu do lasu

Nadleśnictwo Prószków uprzejmie informuje, że wszystkie powierzchnie, na których prowadzona są prace leśne objęte są okresowym zakazem wstępu do lasu i oznaczone w terenie tablicami wg. wzoru:

Prosimy o nie wchodzenie na teren objęty ww. zakazem oraz zachowanie szczególnej ostrożności na obszarze przyległym. Szczegółowy wykaz powierzchni objęty aktualnie zakazem wstępu: