Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Martwe drewno

Na tej podstronie dowiesz się wielu ciekawych informacji o roli martwego drewna w ekosystemach leśnych.

 

Co nazywamy martwym drewnem?

Są to obumarłe drzewa i ich części. W praktyce dużą część drewna martwego stanowią pozostawione po eksploatacji surowca drzewnego, niepozyskiwane części ściętych drzew (karpy, konary i gałęzie). Istotną rolę odgrywa również martwe drewno będące częścią żyjących drzew (obumarłe konary, martwice boczne będące następstwem wcześniejszych uszkodzeń). Martwe drewno to także całe obumarłe drzewa, stojące (posusz) i leżące, powalone siłami natury (wiatrowały, złomy). Wspólną cechą wyróżniającą martwe drewno, jest założenie jego pozostawienia w lesie na zawsze, czyli do naturalnego rozpadu.

Przykład martwego drewna, od lat ulegającego powolnemu rozpadowi.

 

Po co pozostawiamy martwe drewno w lesie?

Rola martwego drewna jest trudna do przecenienia. Jest ono źródłem zarówno materii organicznej jak i uwięzionej w niej energii. Jest domem dla wielu gatunków organizmów, poczynając od bakterii, poprzez grzyby, rośliny, owady i inne drobne bezkręgowce, na ptakach i ssakach kończąc. Dla jednych są źródłem pokarmy, dla innych środowiskiem do wzrostu, dla jeszcze innych miejscem schronienia czy rozrodu. Martwe drewno to prawdziwa oaza bioróżnorodności, często warunkuje występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków.

Bez pozostawiania martwego drewna wiele rzadkich gatunków straci możliwość rozrodu. Na zdjęciu samiec rohatyńca nosorożca.

 

Pień powalonego przed laty dęba stał się doskonałą pożywką do rozwoju całego skupiska mchów.

Martwy pień bukowy stał się domem między innymi grzybów, w tym hub wytwarzających okazałe owocniki.

 

Ale u Pana bałagan Panie Leśniczy !

Przez wieki ukształtowała się postrzeganie obecności martwego drewna w lesie jako przejaw niegospodarności i brak dbałości o stan zdrowotny lasu. Wszak każdy kawałek drewna zamiast rozpaść się w lesie można wykorzystać, chociażby jako źródło tak potrzebnej nam wszystkim energii. Zamierające drzewa w bardzo wielu przypadkach rzeczywiście mogą stać się śmiertelnym zagrożeniem dla drzew rosnących w pobliżu będąc rozmnożą szkodnika. Nowoczesna gospodarka leśna dostrzega rolę martwego drewna, dbając by wystarczyło go dla wszystkich grup organizmów żywych. Powoduje to jednak konflikt z osobami nie rozumiejącymi dlaczego leśnicy pozostawiają w lesie część martwych drzewa. Stąd często zarzuty marnotrawstwa cennego surowca – ale czy sprawiedliwe.

 

Martwe drewno może być groźnym !

Dbałość o bioróżnorodność ekosystemów leśnych ma także mroczne oblicze. Pozostawione w lesie martwe stojące drzewo może stać się zagrożeniem dla osób w nim przebywających. Zmurszałe konary, a z czasem całe fragmenty pnia odłamują się i spadają na ziemię. Uderzenie takiego ciężaru może dla człowieka okazać się śmiertelnym. Dlatego unikaj zbliżania się do martwych drzew, a fatalnym wręcz pomysłem są zabawy polegające na obalaniu wypróchniałych pni, lub wspinanie się na martwe drzewa.

Martwe drewno, pełniące tak ważną rolę w ekosystemie może stwarzać realne zagrożenie dla osób przebywających w lesie.

Martwe drewno w ogrodzie ?

Własną oazę bioróżnorodności możemy stworzyć również we własnym ogrodzie. Wystarczy w zacienionym wilgotnym miejscu złożyć drewno z martwych konarów (można na ten cel przeznaczyć część drewna zakupionego do celów opałowych) lub gałęzi z cięć pielęgnacyjnych w ogrodzie lub sadzie. Niewielka sterta martwego drewna z pewnością stanie się domem dla wielu ciekawych organizmów.

Stos martwego drewna w ogrodzie sprawi, że być może zamieszka w nim jeż.