Wydarzenia Wydarzenia

Odnawiamy Bory Niemodlińskie

ODNAWIAMY BORY NIEMODLIŃSKIE

 

Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Borów Niemodlińskich powstała w 2005 roku. Po 10 latach intensywnej działalności postanowiono przyczynić się aktywnie do tego, aby widniejące w nazwie Bory Niemodlińskie składały się też z drzew posadzonych rękoma działaczy tej Grupy.

 

            Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich (PBN) realizowana jest między innymi poprzez przedsięwzięcia zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, oraz zagospodarowania dziedzictwa kulturowego Borów Niemodlińskich. Wizerunek tych Borów kształtowany był od średniowiecza, jako efekt różnorodnej działalności człowieka opartej o miejscowe zasoby naturalne, a głównie las i wszystko to, co w nim jest skumulowane: drzewa, grzyby, zioła i owoce leśne, zwierzynę, produkty bartnictwa, ryby hodowane w stawach i łowione w naturalnych ciekach, czy surowce mineralne. Obecnie w oparciu o zasoby leśne rozwija się również agroturystyka,  hipika, oraz baza gastronomiczna i noclegowa. Nie dziwi więc fakt, że akurat do tej - Lokalnej Grupy Działania chętnie przystąpili leśnicy z terenów, na których występują Bory Niemodlińskie. Po 10 latach od swego powstania działacze PBN, inspirowani przez swoją Prezes – Jadwigę Wójciak postanowili aktywnie przyczynić się do zwiększenia zasobów Borów Niemodlińskich. W 2015 roku posadzono pierwsze drzewka na terenie Nadleśnictwa Tułowice. W 2016 roku, w ramach kontynuacji  tej akcji przedstawiciele wielu instytucji i organizacji zrzeszonych w PBN spotkali się na terenie Nadleśnictwa Prószków, gdzie na przygotowanym do odnowienia zrębie zasadzono nowe pokolenie Boru Niemodlińskiego. Bogate siedlisko umożliwiło posadzenie różnorodnych gatunków drzewek leśnych: sosen, buków, modrzewi, jodeł, a także ciekawych drzewek biocenotycznych: śliwy ałyczy, jarzębiny, derenia świdwy, dzikiej róży i bzu czarnego. Wspólna praca była okazją do ciekawych rozmów uczestników akcji o aktualnych problemach współczesnego leśnictwa. Nadleśniczy Marek Bocianowski podkreślał wyzwania dla leśników związane z ocieplaniem się klimatu, którego przejawy: upalne lata i długotrwałe susze, zagrażają trwałości lasu. Podkreślał, iż współczesne leśnictwo, potrafi zagwarantować, iż Bory Niemodlińskie jak przez wieki, nadal będą zaspakajać potrzeby lokalnej społeczności, pomimo tego iż pojawiają się nowe oczekiwania, a liczba ludzi korzystających z lasów nigdy nie była tak duża. Realnym jest zaspokajanie funkcji surowcowej i funkcji społecznych, przy jednoczesnym zachowaniu bogactwa przyrodniczego.

Dla zainteresowanych Zastępca Nadleśniczego – Wiktor Koncewicz - przeprowadził pokaz i wyjaśnił cel stosowania w lasach zabiegów pielęgnacyjnych, tak zwanych czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych. Przedstawiciele PBN z dużym zainteresowaniem zapoznali się z pracami, o których do tej pory nic nie wiedzieli.

Sama akcja została dobrze zorganizowana przez pracowników Nadleśnictwa, którzy aktywnie włączyli się w całą kampanię, zarówno pod względem przygotowania powierzchni, sprzętu, jak i sadzonek. Na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie gospodarza  Leśnictwa Wybłyszczów, Leśniczego Zdzisława Więcka. Intensywna praca zakończyła się pod wiatą edukacyjną, gdzie na uczestników ciekawego happeningu czekały gorące kiełbaski i gorące napoje.

Nie zawiodły także media: Oddział Opole Telewizji Polskiej S.A., Radio Opole i Radio Park oraz dziennik - Nowa Trybuna Opolska. Dzięki ich udziałowi, informacja o wspólnych działaniach leśników z Nadleśnictwa Prószków i „leśników" z Partnerstwa Borów Niemodlińskich dotrze do wielu mieszkańców regionu, a może i nie tylko.

Każdy z uczestników tej akcji ma obecnie satysfakcję, że oto tutaj rośnie młody las – jego las. Do domów wszyscy rozjechali się z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i wiarą, że za rok ponownie będą sadzić młody las.