Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Prószków

Nadleśnictwo Prószków w obecnym kształcie zostało utworzone na mocy Zarządzenia nr 54 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 15 października 1972 r. oraz Zarządzenia Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Opolu z dnia 2 listopada 1972 r. Nadleśnictwo Prószków powstało po połączeniu utworzonych tuż po II wojnie światowej Nadleśnictw :
Chrzelice utworzone w roku 1945;
Strzeleczki utworzone w roku 1945;
Prószków utworzone w roku 1945.
Dobra utworzone w roku 1948 z części lasów byłego Nadleśnictwa Strzeleczki oraz części Nadleśnictw sąsiadujących: Prószków, Szczyty i Chrzelice.