Asset Publisher Asset Publisher

sprzedaż drewna,choinek i sadzonek

sprzedaż drewna,choinek i sadzonek

 Warunki detalicznej sprzedaży drewna
• Sprzedaż drewna stosowego odbywa się we wszystkich leśnictwach w każdy wtorek oraz piątek w godzinach 7:00 -10:00
• Sprzedaż drewna wielkowymiarowego odbywa się w Nadleśnictwie Prószków od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00.
• Adresy oraz telefony kontaktowe znajdują się w ofercie handlowej drewna stosowego oraz w ofercie handlowej drewna wielkowymiarowego
• Aktualny cennik znajduje się tutaj: 1 2
• Podczas sprzedaży drewna leśniczy pobiera od kupującego gotówkę w wysokości 100% wartości sprzedanego towaru
• Po przyjęciu gotówki Leśniczy wystawia paragon fiskalny
• Kupujący otrzymuje oryginał asygnat, paragon fiskalny oraz warunki „kupna –sprzedaży"
• W terminie 7 dni od daty wystawienia paragonu Kupujący może otrzymać  w biurze Nadleśnictwa fakturę VAT pod warunkiem zwrotu paragonu fiskalnego.
• Zakupionego drewna nie wolno Kupującemu zabierać bez uprzedniego okazania asygnaty lub faktury VAT organom administracji leśnej oraz bez adnotacji o wydatku drewna
• Wywóz drewna z lasu odbywa się w wyznaczonych dniach i godzinach drogami wyznaczonymi przez wydającego drewno
• Nabywcę obowiązuje termin wywozu drewna wynoszący 14 dni od daty zakupu.  W przypadku niemożliwości wywozu drewna w wyznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić  się do Leśnictwa w celu wyznaczenia nowego terminu
• Po upływie terminu wywozu drewna administracja leśna nie odpowiada za zakupione drewno, a Nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego drewna
• W przypadku nie odebrania drewna iglastego w wyznaczonym przez sprzedawcę terminie, w okresie między 15 marca a 15 października nabywca ponosi koszty związane z zabezpieczeniem drewna (korowanie) przed szkodnikami  
 

 Ułożony stos drewna o wymiarach 1m x 1m x 1m to stos o masie: 1 metr przestrzenny (mp).
Taki stos oprócz drewna składa się również z pustych przestrzeni. W przypadku drewna opałowego np. sosnowego lub dębowego w skład stosu o masie 1 mp wchodzi 0,65 mp drewna oraz 0,35 mp pustych przestrzeni.
Dlatego 1mp = 0,65m3 (drewna)

WARUNKI DETALICZNEJ SPRZEDAŻY SADZONEK I CHOINEK

·      Sprzedaż sadzonek odbywa się na szkółce leśnej Podlas w poniedziałki w godzinach 7:00-11:00.

·      Adres oraz telefon kontaktowy:

     SZKÓŁKA LEŚNA PODLAS W LIGOCIE PRÓSZKOWSKIEJ

     SZKÓŁKARZ: PAN GRZEGORZ GRABOWSKI

     TEL. 077 4648023

     TEL. 696 442 142

·      Podczas sprzedaży sadzonek i choinek Szkółkarz pobiera od kupującego gotówkę.

·      Po przyjęciu gotówki Szkółkarz wystawia paragon fiskalny.

·      Kupujący otrzymuje oryginał asygnaty, paragon fiskalny.

·      W terminie 7 dni od daty wystawienia paragonu Kupujący może otrzymać w biurze Nadleśnictwa fakturę VAT pod warunkiem zwrotu paragonu fiskalnego.

·      Cennik na produkty niedrzewne do pobrania tutaj

·      Cennik na sadzonki do pobrania tutaj