Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat, a przeciętna zasobność przekracza 311 m sześc./ha.
Udział siedlisk leśnych

    64 % – Las Mieszany świeży
    27 % – Bór Mieszany świeży
    7 % – Las Mieszany wilgotny
    1 % - Las Mieszany bagienny; Las świeży

Udział gatunków lasotwórczych

    84 % – sosna,
    9 % –  dąb
    2 % – olcha
    2 % – brzoza
    1 % – świerk
  Pozostałe gatunki nie osiągają progu 1% udziału

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

    13 % – I klasa
    16 % – II klasa
    25 % – III klasa
    13 % – IV klasa
    17 % – V klasa
    16 % – VI klasa i starsze