Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klon jawor

Klon jawor - (Acer pseudoplatanus L.) – drzewo z rodziny mydleńcowatych rodzimego pochodzenia, występujące głównie w lasach górskich, wyżynnych i mieszanych na wyżynach i na pogórzu. W lasach wchodzi w skład drzewostanu,  stanowiąc cenną domieszkę biocenotyczna, gdzie rośnie razem z bukiem i jodłą. Na niżu wykorzystywany jako drzewo parkowe i alejowe powstałe ze sztucznych nasadzeń. Więcej o gatunku dowiesz się z Internetu, np. na stronach Wikipedii