aktualnosci aktualnosci

Szkody łowieckie – szkolenie dla przedstawicieli gmin.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 46g. znowelizowanej ustawy Prawo Łowieckie oraz polecenia Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej z dn. 26.04.2018r. (Zn. spr. ZG.Ł.074.2.2018) mówiącego o obowiązku organizowania szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli gmin, w dniu 08.05.2018r. zorganizowano szkolenie w w/w zakresie. Szkolenie poprowadził Specjalista Służby Leśnej Piotr Goździewicz, przedstawiając zmiany w Prawie Łowieckim jakie nastąpiły w zakresie szacowania szkód łowieckich, omówił procedury wynikające ze znowelizowanego prawa i jego relacji z jeszcze obowiązującymi aktami wykonawczymi. Przedstawione zostały również zasady i metody szacowania szkód łowieckich, oraz co wzbudziło największy entuzjazm uczestników wskazano na możliwość zawierania umów ugody pomiędzy dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego a poszkodowanym.