aktualnosci aktualnosci

Spotkanie przedstawicieli urzędów gmin i kół łowieckich poświęcone tematyce szacowania szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018r. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, w dniu 11 kwietnia br.,  w siedzibie Nadleśnictwa Prószków zorganizowane zostało spotkanie poświęcone tematyce szacowania szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych. Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie wprowadziła istotne zmiany w trybie likwidacji szkód, nakładając określone obowiązki na gminy (organizacja szacowania) i nadleśnictwa (organ odwoławczy). Jednocześnie na chwilę obecną brak jest znowelizowanych przepisów wykonawczych do tematyki szacowania szkód.

W spotkaniu udział wzięli zarówno przedstawiciele gmin zlokalizowanych z zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Prószków jak i przedstawiciele kół łowieckich. Tym samym była to doskonała okazja do osobistego poznania się osób odpowiedzialnych za sprawy szacowania szkód łowieckich, wymianę doświadczeń, ustalenie kanałów przepływu informacji. Działania te mają na celu zapewnienie sprawnego i szybkiego przepływu informacji oraz skrócenie czasu pomiędzy zgłoszeniem i szacowaniem szkody łowieckiej. Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, jak i poglądów na tematykę szacowania szkód w nowych realiach prawnych.