aktualnosci aktualnosci

nabór na stanowisko SPECJALISTY/REFERENTA DS. BUDOWLANYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Prószków, 24.03.2021 r.
Zn. spr.: NK.1101.10.10.2020


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Specjalisty/referenta ds. budowlanych i zamówień publicznych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków ul. Opolska 11, 46-060 Prószków informuje o zakończeniu procedury naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista/referent ds. budowlanych i zamówień publicznych, bez wyboru kandydata do zatrudnienia.

Jeden z Kandydatów zrezygnował z udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej drugi Kandydat otrzymał niezadawalającą ocenę punktową. Tym samym Kandydat nie potwierdził posiadania wymaganych kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku
Specjalisty/referenta ds. budowlanych i zamówień publicznych.

Prószków, 12.03.2021 r.
Zn. spr.: NK.1101.10.10.2020


LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Specjalisty/Referenta ds. budowlanych i zamówień publicznych:
1. oferta nr 1 – Kamil Sroka;
2. oferta nr 2 – Adam Holiński.

 

 

Prószków, dnia 12.02.2021 r.
Zn. spr.: NK.1101.10.10.2020

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków ul. Opolska 11, 46-060 Prószków ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTY/REFERENTA DS. BUDOWLANYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH do zatrudnienia na czas określony 1 roku, z możliwością przedłużenia.

Treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami nr 1 - 4 dostępna jest u dołu strony w polu Materiały do pobrania.


Nadleśnictwo Prószków publikuje ogłoszenie wraz z załącznikami w postaci plików z rozszerzeniem .pdf oraz .docx

W celu zapoznania się z ogłoszeniem otwórz pliki:
1. Ogłoszenie i załącznik nr 1_nabór_stanowisko ds. budowlanych i zamówień publicznych;
2. Załącznik nr 2_oświadczenie_nabór_stanowisko ds. budowlanych i zamówień publicznych;
3. Załącznik nr 3_regulamin rekrutacji zewnętrznej na wolne stanowiska pracy w PGL LP Nadleśnictwie Prószków;
4. Załącznik nr 4_oświadczenie_nabór_stanowisko ds. budowlanych i zamówień publicznych.