aktualnosci aktualnosci

II nabór na stanowisko SPECJALISTY/REFERENTA DS. BUDOWLANYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Prószków, 25.05.2021 r.
Zn. spr.: NK.1101.10.10.2020


INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO NABORU na stanowisko Specjalisty/Referenta ds. budowlanych i zamówień publicznych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków ul. Opolska 11, 46-060 Prószków informuje o zakończeniu procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista/Referent ds. budowlanych i zamówień publicznych, w związku z brakiem kandydatów do zatrudnienia.
Powodem zakończenia procedury jest wycofanie się trzech Kandydatów z udziału w naborze oraz odmowa zatrudnienia Kandydatki wyłonionej w wyniku zakończenia procedury rekrutacyjnej.

 

Prószków, 20.05.2021 r.
Zn. spr.: NK.1101.10.10.2020


INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO NABORU na stanowisko Specjalisty/Referenta ds. budowlanych i zamówień publicznych


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków ul. Opolska 11, 46-060 Prószków informuje o zakończeniu procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista/Referent ds. budowlanych i zamówień publicznych, w związku z wyłonieniem Kandydata do zatrudnienia.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, spośród których wszystkie zostały dopuszczone do etapu rozmowy kwalifikacyjnej, w której wzięło udział 2 Kandydatów. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wybrano kandydaturę Pani Natalii Zdrzałka. Oferta Kandydatki spełniła wymagania kwalifikacyjne. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatka potwierdziła posiadanie wymaganych umiejętności do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty ds. budowlanych i zamówień publicznych. Pozostali Kandydaci wycofali się z udziału w naborze.

Prószków, 14.05.2021 r.
Zn. spr.: NK.1101.10.10.2020LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o drugim naborze na stanowisko: Specjalisty/Referenta ds. budowlanych i zamówień publicznych:

  1. oferta nr 1 – Dagmara Czernecka;

  2. oferta nr 2 – Natalia Zdrzałka;

  3. oferta nr 3 – Magdalena Głód-Matura;

  4. oferta nr 4 – Marcin Vogelgezang.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE ZEWNĘTRZNYM

DRUGI NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY/REFERENTA DS. BUDOWLANYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Prószków, dnia 14.04.2021 r.
Zn. spr.: NK.1101.10.10.2020Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków ul. Opolska 11, 46-060 Prószków ogłasza DRUGI nabór na stanowisko SPECJALISTY/REFERENTA DS. BUDOWLANYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
do zatrudnienia na czas określony 1 roku, z możliwością przedłużenia.

Treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami nr 1 - 4 dostępna jest u dołu strony w polu Materiały do pobrania.

Termin składania ofert: 05.05.2021
rok.

Nadleśnictwo Prószków publikuje ogłoszenie wraz z załącznikami w postaci plików z rozszerzeniem .pdf oraz .docx

W celu zapoznania się z ogłoszeniem otwórz pliki:

  1. ogłoszenie i załącznik nr 1_nabór_stanowisko ds. budowlanych i zamówień publicznych_nabór nr II;

  2. załącznik nr 2_oświadczenie_nabór_stanowisko ds. budowlanych i zamówień publicznych_nabór nr II;

  3. załącznik nr 3_regulamin rekrutacji zewnętrznej na wolne stanowiska pracy w PGL LP Nadleśnictwie Prószków;

  4. załącznik nr 4_oświadczenie_nabór_stanowisko ds. budowlanych i zamówień publicznych_nabór nr II.